Go to ...

Divadlo nad Labem

RSS Feed

Výměna


Jsou jisté periody, po nichž se zpravidla v každém domě provádí jakási generálka a drobné, či větší úpravy. Tak, jako se vyvíjí technologie ve všem, tak i v bydlení a stavebnictví se vynořují stále nová řešení, která vládnou pár desítek let a od nichž se, poté, co se zjistí, že jsou horší, než řešení předcházející, postupně upouští. Proto se v určitých periodách objevují populární „obnovy“ budov. Jednou je to rozmach břízolitových omítek, jindy plastové okapy, později venkovní žaluzie a rolety, pak zase třeba zateplování budov polystyrenem, nebo hliníková okna. O pár desítkách let většinou tyto věci přestanou fungovat, nebo se zjistí jejich slabiny a lidé se zase vydají cestou inovací a přestaveb.

Aluminiová, nebo plastová?

Jistě, i to je legitimní otázka, kterou mnozí z nás řeší. Móda je móda a výrobci těch, či oněch materiálů musí taky z něčeho prosperovat. A tak se objevují reklamy a protichůdná tvrzení, odborné studie a diskuse na internetu, jen aby ta, či ona strana získala převahu v odbytu svých výrobků.

Ohodnoťte příspěvek

About